Nabożeństwa różańcowe:
- dla
dzieci w dni powszednie, od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;
- dla
dorosłych, od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej,
a w soboty i niedziele o godz. 17.30.

 

 

--------------------------------------------------------------------